Om NAP

NAP är ett privatägt företag där den kreativa drivkraften och nyfikenheten är en viktig framgångsfaktor.
Vi är en flexibel partner med hög servicenivå som klarar stora och komplexa uppdrag.

Vi utvecklar, säljer och lagerhåller vårt eget räckessystem i aluminium som uppfyller högsta krav från marknaden gällande kvalitet, säkerhet och design. Tillverkningen sker i vår toppmoderna fabrik i Markaryd. En av våra styrkor är en mycket flexibel kundorderstyrd produktion, som snabbt kan ställas om från stora till små serier. Vi har ett komplett produktprogram och kan enkelt hantera måttanpassade lösningar. Vi erbjuder även inglasning och montage.

Genom ständiga förbättringar och skicklig personal hittar vi alltid den mest kostnadseffektiva lösningen, vilket tillsammans med vår erfarenhet och kompetens kommer kunden till del.

Vi kontrollerar hela kedjan från smältverket av aluminium, extrudering av profilerna, ytbehandling och bearbetning av de profiler som ingår i vårt byggsystem. Vi har en egen testanläggning och detta gör att vi kan säkerställa att vi uppfyller lagar och krav på säkerhet och hållfasthet.

NAP Byggsystem är certifierat enligt ISO 9001 och SS EN 1090. Alla våra räcken är CE märkta.

Fasad och solskyddsystemet "NAPSU" är också en del av vårt sortiment och marknadsförs och säljs av oss. När du väljer ett system från NAP Byggsystem kan du känna dig trygg. Vi är en del av Nordisk Alu Profil.

Vår ambition är att bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle. Vi ska ständigt arbeta förebyggande och sträva efter minsta möjliga miljöpåverkan. Målet är att reducera användningen av energi per producerad enhet. Vi ska med marginal uppfylla gällande miljölagsstiftning.

Aluminium framtidens material

Aluminium är det tredje vanligaste grundämnet. Ungefär åtta procent av jordskorpan består av aluminium.
Det utvinns ur bauxit som bryts i dagbrott främst runt ekvatorn. Brasilien och Jamaica är några av de mest betydande producentländerna.
I Europa bryts bauxiten bla. i Ungern och på Balkanhalvön.
I närheten av dagbrotten finns oxidverk där aluminiumoxid framställs ur bauxiten, därefter utvinns rent aluminium vid primärverk.

Trots en ökande bauxitutvinning är tillgången väl försörjd. Bauxit nybildas ca 50 gånger snabbare än uttaget, vilket utgör ännu en miljöfördel för aluminium.

Forskningen har påvisat en lång rad fördelar för aluminium jämfört med konkurrerande material.
Aluminium istället för stål, koppar, plast och trä.
Det förklarar också den snabba marknadstillväxten.

Nästan alla konstruktionsproblem kan få en enkel lösning: Aluminiumprofiler.
Genom olika legeringar kan aluminium ges nästan lika hög hållfasthet som många konstruktionsstål.
Materialet är lättbearbetat och kan både svetsas, lödas och limmas.  
Aluminium är mycket lätt att forma. Slutprodukten får kvaliteter med låg vikt i kombination med hög hållfasthet, korrosionshärdighet och hög ytfinish.

Återvinningen av aluminium är väl utbyggd och omsmältning av aluminiumskrot kan ske med endast 5 % av energiförbrukningen jämfört med primärverkens förbrukning.

Vi använder både internt och externt aluminiumskrot för återanvändning i eget omsmältverk som svarar för drygt hälften av vårt råvarubehov.